woensdag 4 september 2013

aandeelhoudersmacht

aandeelhoudersmacht


Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap.

Vooral grote aandeelhouders willen nog wel eens indirect de nodige macht uitoefenen al is maar via een informeel netwerk.

Vaak betreft het dan zaken als het al dan niet aanblijven van bestuurders het verstrekken van bonussen of de hoogte daarvan en dergelijke.

Voor kleine aandeelhouders zijn dergelijke mogelijkheden uiterst beperkt.

Soms zijn er mogelijkheden om zich te verenigen en dan wordt er groepsgewijs een stem uitgebracht op de aandeelhoudersvergadering.

Ook is er bij vennootschappen vaak sprake van het gebruik van certificaten in plaats van echte aandelen , waarbij alleen het administratiekantoor dat de certificaten uitgeeft stemrecht heeft.

Maar in het algemeen mogen we stellen dat de macht van een kleine aandeelhouder vrijwel nihil is.