woensdag 4 september 2013

aandeelhoudersregister

aandeelhoudersregister

Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van de houders van de aandelen op naam.

Opgenomen worden naam en adres van de aandeelhouders en het bedrag dat op elk aandeel gestort is.

Ook zaken als het recht van vruchtgebruik of het pandrecht op de aandelen worden vermeld evenals de naam van degene die het stemrecht uit kan oefenen.

In plaats van aandeelhoudersregister wordt er ook wel gesproken van een aandelenregister.

Vertalingen voor aandeelhoudersregister

Engels: Register of shareholders
Duits:  Aktienbuch / Aktionärverzeignis
Frans:  Registre d'actionnaires

Engels voor aandelenregister: Share register