woensdag 4 september 2013

aandelen in portefeuille

aandelen in portefeuilleOnder de zogenaamde aandelen in portefeuille of Niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog zelf in bezit heeft.

Deze aandelen zijn nog niet uitgegeven of zijn ooit wel uitgegeven geweest maar later weer door de onderneming teruggekocht.

Zie ook bij inkoop van aandelen hoe hierdoor weer aandelen in portefeuille terecht komen.