woensdag 4 september 2013

Aandelenemissie met voorkeursrecht

Aandelenemissie met voorkeursrechtOnder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben.