donderdag 5 september 2013

aandelensplitsing

aandelensplitsingEen zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen. Wordt in vakjargon vaak een split of ook wel een splitup genoemd

Door splitsing van een aandeel kan de verhandelbaarheid van de aandelen toenemen. Het "goedkopere" aandeel komt namelijk binnen bereik van grotere groepen aandeelhouders.

De aankondiging van een aandelensplitsing heeft daardoor vaak een kortstondig prijsopdrijvend effect. Als een bedrijf aankondigt dat er een aandelensplitsing aankomt dan is dat namelijk vaak een aanleiding voor een forse beweging naar boven van de koers.

Daarom is het van belang enig inzicht te hebben in het proces van de aandelensplitsing. Allereerst het idee achter de split.

Bij een aandelensplitsing ontvangt een aandeelhouder een nieuw aantal aandelen met een lagere nominale waarde en een lagere koers, maar de waarde totale bezit aan aandelen verandert niet.

Iemand heeft bijvoorbeeld 200 aandelen van 100 euro die 1 op 4 worden gesplitst. Na de aandelensplitsing heeft hij dan 800 aandelen van 25 euro. In beide gevallen is het fonds dus 2000 euro waard.

Verwar dit niet met een stockdividend waarbij er dividend in de vorm van aandelen wordt uitbetaald, want daarbij verandert er verder niets aan de aandelen.

Normaal gesproken zien we een aandelensplitsing bij een sterke opgaande beweging van het aandeel waarbij de verwachting aanwezig is dat het fonds nu wel verder zal blijven stijgen.

In het algemeen zal een dergelijke actie goedgekeurd moeten worden door de aandeelhoudersop een algemene vergadering van aandeelhouders maar gezien het positieve effect van een aandelensplitsing is dit een formaliteit en wordt deze door de beleggers met instemming begroet.

Meestal gaat de splitsing samen met een of andere gebeurtenis binnen het bedrijf. Denk aan de uitbetaling van dividenden, de aankondiging van uitbreidingsplannen, de aankondiging van inkoop van de eigen aandelen of zelfs grote wijzigingen in het management. Maar het is altijd zo dat het bedrijf verwacht een of ander groot succes te gaan halen.

Er is dus alle reden voor optimisme bij de aandeelhouders en dus ook bij de beleggers. Dit heeft dat opwaartse effect op de koersen. Al is maar omdat veel beleggers "weten" dat de koersen omhoog gaan bij een aandelenspitsing en dus gaan kopen. Door de schaarste of vraag die dan ontstaat gaan de koersen inderdaad omhoog. Er is dus ook duidelijk sprake van een zelfvervullende profetie.

Maar ook de verhandelbaarheid neemt toe, wat eveneens een positief effect heeft. Indien een fonds een opvallend hoge koers heeft in relatie tot soortgelijke fondsen en er is geen sprake van een splitsing van de aandelen dan kan dat reden zijn dit fonds nader op risico's te bekijken.

Het is geen wetmatigheid dat er iets bijzonders aan de hand is, maar het valt ook niet uit te sluiten.

Het heeft dus zeker zin om een aandelensplitsing goed in de gaten te houden omdat ze een goede kans geven op een opwaartse beweging en het risico klein is gezien het feit dat de onderneming er kennelijk goed voor staat.

Zeker als de implied volatility laag is, bestaan er hier uitstekende kansen voor de professionele handel om met een passende strategie goed geld te verdienen.

Overigens zult u als particuliere belegger bijna altijd het nieuws te laat vernemen om nog van de koerssprong na bekendmaking van de aandelensplitsing te profiteren.