vrijdag 6 september 2013

Aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk belangWe spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage (meestal 5%) van het aandelenkapitaal van een vennootschap vertegenwoordigt.

Volgens de wet is er sprake van een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige in de loop van een aantal jaren voor een bepaald deel en dan x% (zie verderop) van het nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk aandeelhouder of middellijk aandeelhouder is geweest. Het bezit van een echtgenote telt hierbij ook mee.

Ook worden aandelen die in bezit zijn van zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie (grootouders, ouders, schoonouders, kinderen en kleinkinderen) en in de tweede graad van de zogenaamde zijlinie zoals broers, zusters, zwagers en schoonzusters meegeteld.

Voor de exacte aantallen en percentages die gelden op een bepaald moment doet men er goed aan een fiscalist of de belastingdienst te raadplegen aangezien deze in de loop van de tijd kunnen veranderen.

De winst uit aanmerkelijk belang wordt voor de inkomstenbelasting belast in Box 2.

Bij verkoop van deze zogeheten aanmerkelijkbelangaandelen is het verschil tussen de koers waarop de aandelen verkregen zijn (ook wel verkrijgingsprijs ) genaamd en de vervreemdingsprijs (dus de koers waarop de aandelen weer verkocht zijn) belast.

Vertalingen aanmerkelijk belang

Engels: Substantial participation
Duits:  Wesentliche Beteiligung
Frans:  Participation substantielle / participation importante