vrijdag 6 september 2013

aansprakelijkvermogen

aansprakelijkvermogenOnder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf, meestal een vennootschap , verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde vorderingen (achtergestelde leningen ), die op het moment van het bepalen van het aansprakelijke vermogen van het bedrijf aanwezig zijn en die dus hetzelfde risico lopen als het eigen-vermogensdeel van het aansprakelijk vermogen

Dus anders geformuleerd: Onder het begrip aansprakelijk vermogen verstaan we de som van het eigen vermogen plus mogelijke achtergestelde leningen.

In plaats van het aansprakelijk vermogen spreken we ook wel van het garantievermogen.