vrijdag 6 september 2013

Accounting risk

Accounting riskOnder accounting risk verstaan we het risico dat in een onderneming wordt gelopen door het niet goed functioneren van de financiële rapportage zoals de boekhouding.

Hierdoor kunnen verkeerde beslissingen worden genomen en er kunnen posten aanwezig zijn die de financiële draagkracht van de onderneming te boven dreigen te gaan.