dinsdag 10 september 2013

arbeidsmarkt

arbeidsmarktDe zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid, bestaand uit een groot aantal deelmarkten. Het dus een abstracte markt, We kunnen er geen bezoek aan brengen. De vragers naar arbeid zijn de werkgevers. Dat mogen zowel particulieren als de overheid zijn. Het aanbod op de arbeidsmarkt bestaat uit de beroepsbevolking.

In de praktijk hebben we echter met segmentatie ofwel met een opsplitsing van de arbeidsmarkt te maken. Immers, er is een duidelijke opsplitsing in vrij onafhankelijke deelmarkten. Zo is er een deelmarkt voor bankbedienden en een deelmarkt voor loodgieters die beslist niet zondermeer uit te wisselen zijn.

Kenmerken van de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld:
- een ruime of ontspannen arbeidsmarkt. Dit zien we in een tijd van laagconjunctuur. Er is dan meer aanbod aan arbeid dan dat er vraag is.
- een evenwichte arbeidsmarkt is de situatie dat de vraag gelijk is aan het aanbod
- van een krappe of overspannen arbeidsmarkt wordt geproken als er meer vraag naar arbeid is dan er wordt aangeboden. Het zal meestal om arbeid op een deelmarkt gaan.

De vraag naar arbeid wordt daarbij meestal gemeten door te kijken naar het aantal vacatures dat open staat en naar de tijd gedurende welke deze vacatures.

Daarnaast is de vraag naar arbeid op de arbeidsmarkt afhankelijk van - de hoogte van de lonen. Deze heeft aan de ene kant effect op de bestedingen want hoe hoger de lonen hoe meer men kan kopen maar aan andere kant zijn lage lonen weer gunstig voor de productie.
- de hoogte van de bestedingen. Hoe meer geld er beschikbaar is, hoe meer verkopen en vraag naar producten. Dus zijn er veel mensen voor die productie nodig.
- beschikbaarheid van de productiemiddelen. In het centrum van de stad zul je niet snel een varkenshouderij of ander boerenbedrijf aantreffen.
- de hoogte van de arbeidsproductiviteit. Als deze hoog is dan zullen er weer minder mensen nodig zijn.
- verhouding voltijd en deeltijd
- de bedrijfstijd. Hoe langer bedrijven open zijn, hoe meer mensen er nodig zijn.