zaterdag 2 november 2013

Aandelenanalyse

Aandelenanalyse

aandelenanalyse
klik op de afbeelding voor een vergroting

Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken die gebruikt worden om een oordeel te verkrijgen over de meest waarschijnlijke toekomstige koersontwikkelingen van een beursfonds.

De meest gangbare vormen van aandelenanalyse zijn:

Macro economische analyse

fundamentele analyse

technische analyse

Ook de term boekhoudkundige analyse komen we wel tegen hoewel dit eigenlijk een andere naam is voor fundamenteleanalyse.

Deze methoden en technieken kennen ieder een fanatieke aanhang. De discussies hebben de neiging wat religieuze vormen aan te nemen omdat niemand het eigen gelijk of het ongelijk van de ander echt weet te bewijzen maar dat het meer het hardnekkig vasthouden aan de eigen opvattingen is al is het maar om de angst voor het eigen ongelijk in deze te overschreeuwen. Teruggrijpen op deugdelijke rapporten of overtuigende onderzoeken is lastig. Er zijn volop rapporten te vinden over aanpakken die niet werken, maar over technieken die wel werken is weinig bekend.

Want wat alle bovenstaande analysetechnieken gemeenschappelijk hebben is dat ze bijzonder onbetrouwbaar zijn. Dat maakt het daarom ook zo gemakkelijk om er tegen te ageren. De beurs gaat op en neer op golven van sentiment. Op elkaar afwisselende, of soms zelfs onderling ondersteunende angst en hebzucht. Niets meer, niets minder.

De emoties angst en hebzucht worden door duizenden onvoorspelbare externe gebeurtenissen gestuurd en kunnen afhankelijk van nieuws in de wereld met de minuut omslaan. Omdat de gebeurtenissen van buitenaf per definitie onvoorspelbaar zijn is het voorspellen van beurskoersen en dus rendementen gewoon een zinloze klus en kunnen we de inspanning beter stoppen in het opzetten van een goed beveiligde effectenportefeuille met een lekker laag risico en een redelijk rendement. Want die bestaan wel degelijk (bijvoorbeeld deze) maar die zijn niet spannend voor de doorsnee belegger en leveren de banken niet zo gek veel provisie op. En dus hoor je er niet zo veel van.

Natuurlijk zijn er enkele beleggers die een soort instinct hebben ontwikkeld om aandelen te selecteren maar dat ook nooit op anderen over weten te brengen. Het zou statistisch gezien ook wel heel vreemd zijn als onder de miljoenen beleggers wereldwijd deze positieve uitzonderingen niet voor zouden komen.

Tot die tijd gaan we er maar van uit dat alle inspanning om verder dan twee weken vooruit volslagen zinloos is.

Quote
Most people get interested in stocks when everyone else is. The time to get interested is when no one else is. You can't buy what is popular and do well. 
- Warren Buffett

Vertalingen van aandelenanalyse

Engels: Stockanalysis
Duits:  Aktienanalyse