vrijdag 28 februari 2014

Aanbodfactoren

Aanbodfactoren

De zogenaamde aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste de latent aanwezige mogelijkheden tot productiviteit.

Als deze aanbodfactoren in een land vergroot kunnen worden, dan zal als de vraag verder gelijk blijft de productiviteit van het land op gaan lopen.

Voorbeelden hoe je de aanbodfactoren kunt vergroten zijn bijvoorbeeld de vergroting van de machinecapaciteit , door in verschillende productiemiddelen te investeren, door mensen (om of bij) te scholen, (beter geschoolde mensen leveren in doorsnee betere prestaties) door verbetering van de infrastructuur, het stimuleren van de ontwikkeling van de techniek door innovatie en door het stroomlijnen van de distributieprocessen.

aanbodfactoren
KLik voor groter

Tegenwoordig wordt bij de aanbodfactoren ook de factor "natuur" meegewogen en komen we ook de mogelijke kwetsbaarheid van het milieu wel als aanbodfactor tegen. Soms neemt men ook zaken als klimaat, CO2-productie en dergelijke mee als onderdeel van die natuur.

Een andere benadering van het begrip aanbodfactoren is simpelweg "Het macro-aanbod van goederen en diensten" of alles wat het een land mogelijk maakt om te produceren.