zondag 16 maart 2014

Absoluut recht

Absoluut rechtOnder de term absoluut recht verstaan we een recht dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit.

Het absoluut recht  kan dan altijd en tegenover iedereen gehandhaafd worden.

Bekende voorbeelden van een absoluut recht zijn het eigendomsrecht, het merkenrecht en het auteursrecht.

Vertalingen absoluut recht

Engels: absolute right