woensdag 12 maart 2014

actuarieel zuivere premie

actuarieel zuivere premieOnder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie (uitgedrukt als percentage) dat de contante waarde van de huidige bezittingen gelijk maakt aan de bedragen die in de toekomst nodig zullen zijn om aan de uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Hierbij wordt via allerlei statistische berekeningen en aannames gepoogd de "schade" en de daartoe benodigde uitkering zo correct mogelijk in te schatten.