woensdag 12 maart 2014

Adjusted future price

Adjusted future priceOnder de adjusted future price verstaan we het equivalent van een future omgerekend naar contant geld.