woensdag 12 maart 2014

antedebitering

antedebiteringOnder antedebitering verstaan we het debiteren van een bankrekening voordat de eigenlijke verwerking van de mutatie heeft plaatsgevonden.