zondag 16 maart 2014

Armoedeval

ArmoedevalOnder de zogenaamde armoedeval verstaan we het verschijnsel dat mensen met een uitkering er qua netto besteedsbaar inkomen op achteruit gaan als ze aan het werk gaan. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat er voor veel voorzieningen vrijstellingen gelden voor mensen op bijstandsniveau. Daarnaast moet men als men gaat werken vaak een zeer hoge verplichte pensioenpremie gaan betalen, valt men vaak onder allerlei heffingen (bijvoorbeeld de taxichauffeur die een forfaitair bedrag aan belasting mag gaan betalen over de fooien die hij al dan niet krijgt) en dergelijke.

Het is een belangrijke oorzaak van het feit dat veel mensen weinig animo hebben om weer aan het werk te gaan maar hoewel het feit als tientallen jaren bekend is, weigert de overheid stelselmatig om er iets aan te doen.