zondag 16 maart 2014

Assenstelsel

AssenstelselIn de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen. Dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd.

We hebben het dan over een voorstelling met een horizontale en een verticale as.

De horizontale wordt de X-as genoemd. Hierop verplaatst een variabele waarde zich.

De verticale wordt de Y-as genoemd. Hierop staat een waarde die wordt berekend uit een formule waarbij de X-as een variable in de formule is.

Zo'n formule heeft dan een vorm als Y=2X.

Bij X=0 heeft Y de waarde 0
Bij X=1 heeft Y de waarde 2
Bij X=2 heeft Y de waarde 4
etc.

Als er gebruik wordt gemaakt van de een driedimensionaal model dan is er ook nog sprake van een Z-as. die Loodrecht op het snijpunt van de X-as en de Y-as staat.