zondag 16 maart 2014

Assetmanagement

AssetmanagementOnder Asset Management verstaan we het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een optimaal beleggingsresultaat. In die zin kunnen we assetmanagement wel ongeveer vertalen met vermogensbeheer.

Een vermogensbeheerder heeft verschillende vermogensbestanddelen of zogenaamde "assets" tot zijn beschikking waaruit hij een optimale beleggingsportefeuille kan samenstellen.