woensdag 12 maart 2014

Autoregressie

AutoregressieOnder autoregressie verstaan we het voorspellen van de volgende waarde in een reeks getallen op basis van de regressie van die getallen.

Een extreem versimpeld voorbeeld: Als we de getallen 2,3,4,5,6 hebben (dus elk getal wordt 1 hoger dan het vorige getal, dan gaan we ervan uit dat het volgende wel 7 zal zijn.

Dit is een wel zeer versimpeld voorbeeld van autoregressie. Er bestaan een aantal wiskundige modellen zoals de ARIMA techniek die een volgende waarde in een reeks pogen te voorspellen.