dinsdag 25 maart 2014

Aangifte

AangifteDe aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie, bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een sterfgeval aan een bevoegde ambtenaar binnen een bepaalde periode.

Ook kennen we het aangeven van een strafbaar feit  dat ons of anderen is overkomen bij de politie of bij andere bevoegde opsporingsambtenaren.

Maar aangifte wordt in het dagelijkse spraakgebruik vooral vaak gebruikt voor de belastingaangifte. In deze aangifte dient men op een speciaal formulier, het aangifteformulier een specificatie te geven van inkomsten, bezittingen en schulden.

Tegenwoordig gaat de belastingdienst daarbij steeds meer over van een papieren versie naar een elektronische versie waarbij de aangifte steeds minder een kwestie van invullen maar steeds meer een kwestie van controleren van de al door de belastingdienst ingevulde gegevens wordt.