woensdag 19 maart 2014

Aandelenemissie

AandelenemissieOnder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel van het uitgeven van aandelen.

Er bestaan verschillende vormen van een aandelenemissie: Voorbeelden zijn

claimemissie;

onderhandse plaatsing;

vrije inschrijving;

Maar ook bijvoorbeeld stockdividend is een vorm van aandelenemissie omdat ook hiermee het aantal uitstaande aandelen groter wordt.