woensdag 19 maart 2014

Aandelenlease

aandelenleaseBij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen. Aandelenlease was erg populair in de jaren negentig en elke bank of verzekeraar had wel een aandelenleaseplan maar na enkele enorme schandalen was de lol er wel af.

Als het om geld gaat dat u niet nodig hebt, en u hebt een goede effectenportefeuille, dan kan het wel eens interessant zijn een klein bedrag te lenen met de effectenportefeuille als onderpand.

Als uw opbrengst hoger is dan de rente die u moet betalen, dan verdient u gewoon geld door te lenen.

Maar, ook hier schuilt een groot gevaar: Als uw portefeuille snel in waarde daalt kan het zijn dat het onderpand van uw lening niet voldoende meer is.

Uw bank zal u dan vragen om een bedrag bij te storten.

En dan kan het allemaal wel vervelend worden.

Dit soort constructies zijn dan ook alleen aan te raden als de portefeuille redelijk bestand is tegen plotselinge dalingen.

Raadpleeg een goede adviseur, of lees eerst eens een boekje over dit soort materie, bijvoorbeeld "portefeuilleverzekering" uit de serie die op deze website word aangeboden.

Leasing is de afgelopen jaren populair geworden bij kapitaalgoederen als auto’s, vliegtuigen en grote zeeschepen.

Dit heeft zich steeds verder uitgebreid richting de consumentenmarkt.

Zo is het al een tijdje mogelijk om scooters, parketvloeren en dergelijke te leasen.

Zo zijn ook de financiele innovateurs in de lease constructies gedoken om nieuwe producten uit te denken.

De aandelenlease is een ontwikkeling op dit gebied.

Het principe van leasing is in feite heel eenvoudig.

Er werd een kredietlening verstrekt die naar gelang het soort vergoeding wel of niet werd afgelost.

Er zijn namelijk twee mogelijkheden: het betalen van een annuïteit of het betalen van alleen de rente van de lening.

De annuïteit bestaat uit twee onderdelen n.l. Een rentebestanddeel en een flossingsbestanddeel.

De rentebestanddelen waren en zijn soms fiscaal aftrekbaar en de aflossingsbestandelen zorgen voor de aflossing van de lening aan het eind van de overeengekomen termijn.

De belegger werd aan het eind van de periode gelijk eigenaar van het pakket aandelen.

Tevens werd de belegger aan het eind van de periode geen eigenaar van de aandelen.

De overige kenmerken tussen de vormen komen met elkaar overeen.

De lease constructie vangt aan met het openen van een effectenkrediet.

Vervolgens worden er aandelen van gekocht en is het afwachten totdat aan het eind van de overeengekomen periode de aandelen worden verkocht of werd het contract verlengd.

Zo zien we dus dat de fiscaliteit in het voordeel van de belegger mits hij/zij niet te veel rente ontvangt.

Ontvangen en betaalde rente moet nu nog voor de inkomstenbelasting namelijk gesaldeerd worden voordat het een aftrekpost oplevert.

Het hefboomeffect is nog zo’n belangrijk voordeel van de aandelenleasing.

Ter illustratie even een rekenvoorbeeld.

Een belegger leent 100,- euro tegen 12.5%, de betaalde rente is bij 60% belastingtarief 5 euro of 5%.

Van die 100,-euro koopt hij/zij een aandeel.

Een jaar later verkoopt de belegger het aandeel voor 110,- euro.

Hij/zij heeft dus een winst, na aflossing van de lening, van 10,- euro.

Ten opzichte van de investering is dit dus een verdubbeling in plaats van 10% als de belegger het aandeel zelf had gekocht.

Zoals alle financiele producten heeft de aandelenlease ook zijn nadelen.

Een van de nadelen zijn de hoge kosten die de aanbieders de klant in rekening brengen.

De aanbieders vragen tussen de 9.25% en de 15% plus nog eventuele administratie kosten.

Een ander nadeel zit hem in het feit dat je niet zomaar kan uitstappen, behalve bij overlijden, zonder boete.

Gezien de vele wijzigingen per 1 jan 2001 in het fiscale stelsel is het altijd ten zeerste aan te raden een fiscalist te raadplegen voordat u in een dergelijk produkt deelneemt.

Bij stijging van de koersen gaat men geld verdienen, zeggen de advertenties.

In de praktijk blijkt dat pas vanaf 12% stijging van de aandelen koersen er een positief resultaat te behalen valt,

Bovenstaande artikeltjes stammen uit het jaar 2000.

Inmiddels hebben velen ontdekt hoe waar dit was, en de rechtszaken volgen elkaar in hoog tempo op.

Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer actueel is, want nog steeds proberen allerlei bedrijven u op een dergelijke manier aan dubieuze beleggingsproducten te helpen.