dinsdag 25 maart 2014

Aanschrijvingsbericht

AanschrijvingsberichtWe spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven. Het aanschrijvingsbericht betreft dan zaken als de aankondiging van een stockdividend of de uitgifte van een claimemissie.

Soms wordt een aanschrijvingsbericht door de bank alleen ter informatie verzonden. Maar het komt ook voor dat de klant om nadere instructies wordt gevraagd. Ook wordt de klant verzocht om op het aanschrijvingsbericht te reageren.

Bijvoorbeeld: de klant moet beslissen wat er met de claims die hij heeft verkregen moeten worden gedaan. Moeten deze op de beurs verkocht worden of dienen ze gebruikt te worden voor de inschrijving op nieuwe aandelen

Bij dit laatste geval komen er vaak kosten bij omdat er zelden of nooit het juiste aantal claims beschikbaar zullen zijn. Er moeten dan claims op de beurs worden aangekocht en dat vereist bijbetaling door de belegger.

Vertalingen aanschrijvingsbericht

Engels: Notice