zaterdag 22 maart 2014

Aasgierfonds

AasgierfondsOnder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en dan probeert dit fonds vervolgens via de rechter een veel groter bedrag binnen te halen.

In een groot aantal gevallen hebben deze aasgierfondsen al met succes geopereerd.

Aasgierfondsen zijn vooral actief in arme landen en derde wereldlanden die hun schulden niet kunnen voldoen.

In juni 2007 heeft de wereldbank daarom een regeling getroffen waarmee de armste landen deze aasgierfondsen uit kunnen kopen.