zaterdag 22 maart 2014

ABC theorie

ABC theorieDe abctheorie komt voort uit de Elliott wave theorie voor een heen-en-weer gaande beweging van de koersen die uit drie delen bestaat: A. de A beweging, die tegen de huidige trend van de markt in gaat; B. de tegengestelde B beweging, die een correctie op wave A is, en dus weer in de richting van de trend van de markt gaat en tenslotte C. de C beweging in de richting van A.


ABC theorie elliott wave

De prijsverhoudingen ofwel de retracements van de waves dienen samen te vallen met getallen uit de reeks van Fibonacci.

ABC theorie
Lees alles, ook de onzin,
 over Elliott en Fibonacci in dit boek
van slechts €7.-