dinsdag 25 maart 2014

Aanlappen

Aanlappen


Effectenmarkt

Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten.

Aanlappen heeft geen negatieve ondertoon zoals soms wel eens gedacht wordt omdat men het verwart met het wel negatieve aansmeren.

Valutamarkt

Op de valutamarkt heeft aanlappen een andere betekenis. Daar staat de term voor het verkopen van vreemde valuta op de biedprijs van de bank die de prijs heeft gesteld. We vinden de term alleen terug in de professionele valutahandel

Vertalingen Aanlappen

Engels: "Yours!"