donderdag 20 maart 2014

Add-on

Add-onDe zogenaamde add-on is een Amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen. De term staat voor geld dat op een deposito mag worden bijgestort. Over het nu ontstane totaal wordt de eerder overeengekomen rente vergoed.

De hoofdsom van het deposito wordt dus door deze add-on verhoogd.