dinsdag 25 maart 2014

Aanbod van gerede betaling

Aanbod van gerede betalingOnder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur niet meewerkt aan de bevrijding van zijn schuld om zich toch van die schuld te bevrijden, mits het aanbod tot betaling wordt gevolgd door het in bewaring geven of ook wel consignatie genoemd van de betreffende zaak.

Het aanbod van gerede betaling en het in bewaring geven dienen te geschieden door een notaris of door een deurwaarder met twee getuigen.

Volgens het NBW wordt de debiteur door de in bewaring stelling niet bevrijd; Maar hij behoeft hierna geen rente meer te betalen en is wel van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de zaak bevrijd.

Aanbod van gerede betaling

Engels:  tender of payment