woensdag 19 maart 2014

aandeel van derden

aandeel van derdenVakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie. Met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding dus in een bedrijf dat op zich weer uit meerdere ondergelegen bedrijven bestaat.

Met het aandeel van derden geeft men dat deel van het eigen vermogen van de dochterbedrijven aan dat niet in handen is van de holding ofwel de moedermaatschappij maar dat dus inderdaad eigendom van derde partijen is.