dinsdag 25 maart 2014

Aanstellingsbrief

AanstellingsbriefOnder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een bepaalde functie tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen zijn.

Meestal staan al deze bepalingen niet in een brief maar in een apart document dat voor het gehele bedrijf en/of cao geldig is. De brief dient dan vooral als inleidend en begeleidend schrijven.

In de aanstellingsbrief vinden we bijvoorbeeld: de primaire arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, de datum van indiensttreding de duur van de overeenkomst, een eventuele opzegtermijn en dergelijke.

Eventuele secundaire arbeidvoorwaarden als vergoedingen, opleidingsmogelijkheden, een eventuele pensioenregeling, spaarregelingen en dergelijke worden meestal in de vorm van één of andere bijlage verstrekt.

Vertalingen Aanstellingsbrief

Engels: Letter of employment