donderdag 20 maart 2014

Afnemende meerproductie

Afnemende meerproductie

Onder de Afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet alleen de productiviteit af kan nemen maar zelfs negatief kan worden. Afnemende meerproductie komt vooral voor bij de productiefactor arbeid. Het toevoegen van mensen bij verder gelijkblijvende productiefactoren zal eerst een zekere groei tot gevolg hebben, dan stabiliseren en uiteindelijk zelfs af gaan nemen. Meer mensen toevoegen zal dan geen enkele bijdrage aan het proces meer hebben of zelfs schadelijk zijn.