maandag 17 maart 2014

allocatiefunctie van de overheid

allocatiefunctie van de overheidDe allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die de overheid ter beschikking staan. Het bepaalt ook de mate van invloed die de overheid uit wil oefenen. En dat is dan vaak weer volledig afhankelijk van het politieke systeem in het betreffende land.

Voorbeelden van de manier waarop de overheid deze allocatiefunctie vorm geeft:

Door zelf te gaan produceren waardoor de collectieve goederen en quasicollectieve goederen ontstaan

Door marktregulering met quota, heffingen, subsidies, geboden, verboden en vooral heel veel regels.

De overheid heeft daarbij vaak verschillende motieven. Bijvoorbeeld de vergroting van de doelmatigheid door het vorm geven aan een goede infrastructuur. Het vergroten van de werkgelegenheid, het zorg dragen voor bepaalde doelstellingen, bijvoorbeeld op milieugebied of het halen van in internationaal verband gestelde doelstellingen. Ook het verkrijgen van rust op het sociale vlak kan een belangrijke doelstelling zijn.