vrijdag 28 maart 2014

Altmann Z-scoremodel

Altmann Z-scoremodelHet Altmann Z-scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt beoordeeld ofwel wat exacter geformuleerd het insolventierisico van een bedrijf kan worden vastgesteld.

De berekening van het Altmann Z-scoremodel gebeurt op basis van een ingewikkelde formule. Hoe hoger de uitkomst (die Z-score wordt genoemd), hoe kleiner de kans dat een bedrijf insolvent raakt ofwel dat het bedrijf niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en failliet gaat.