vrijdag 28 maart 2014

Aval

AvalOnder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel, promesse of cheque op de vervaldag. In het algemeen geldt deze borgstelling voor de trekker, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat het een derde persoon (de geavaleerde) betreft.