dinsdag 25 maart 2014

Aan boord connossement

aan boord connossementOnder een aan boord connossement verstaan we een vorm van een connossement waarin als zodanig is aangegeven dat de goederen aan boord van een met name genoemd schip zijn geladen.

Het aan boord connossement is voorzien is van een zogenaamde "aan boord verklaring" van de vervoerder of van de agent van deze vervoerder, voorzien van dagtekening en handtekening of paraaf.