vrijdag 28 maart 2014

Asset mix

Asset mixOnder de asset mix of assetverdeling verstaan we  de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financiële assets

Hier wordt het vermogen wordt gespreid over de verschillende financiele asset categorieën zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en kasgeld) en tastbare asset categorieën zoals bijvoorbeeld onroerend goed, commodities, edelmetalen en verzamelobjecten zoals kunst en antiek.

De asset mix wordt doorgaans bepaald door de wens om een optimale risico-rendementsverhouding te bereiken die past bij de horizon en doelen van de belegger  en de wens om een optimale risicorendementsverhouding te bereiken en is zeer individueel.

In plaats van het bepalen van de asset mix spreken we ook wel van de asset allocatie. Opmerkelijk genoeg blijkt de keuze van de gebruikte techniek daarbij niet echt doorslaggevend voor het resultaat, zoals bij asset allocatie wordt toegelicht. Een simpele techniek doet het niet veel minder dan een geavanceerd  computermodel.