donderdag 20 maart 2014

Afkoopwaarde

AfkoopwaardeOnder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering.

De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekeringspolis.

De waarde wordt bepaald door het aantal keren dat de periodieke inleg heeft plaatsgevonden.

afkoopwaarde


In het geval van storting in beleggingsfondsen kan er sprake zijn van waardevermeerdering of waardevermindering al naar gelang de rendementen van de betreffende beleggingsfondsen.

De opgebouwde waarde zal in het algemeen worden verminderd met diverse kosten waardoor het uit te keren bedrag soms flink lager kan zijn.

Afkoop is alleen mogelijk bij verzekeringen waarbij altijd een bepaalde som wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld de gemengde levensverzekering en de ideaallevensverzekering.

Vertalingen afkoopwaarde

Engels: surrender value