vrijdag 11 april 2014

Absolute breadth index

Absolute breadth indexDe Absolute Breadth Index ook wel afgekort tot ABI is een sentimentindicator die ontwikkeld is door Norman G. Fosback.

De absolute breadth index geeft aan hoeveel activiteit er op de markt is en hoe volatiel deze markt is. Deze indicator is met name ontwikkeld voor de New York Stock Exchange (NYSE).

De richting waarin de koersen zich bewegen wordt verder niet meegenomen. Het gaat puur om de activiteit op de effectenbeurs. De absolute breadth index wordt daarom ook wel de activity index genoemd.

Een hoge waarde duidt op veranderingen en een forse activiteit op de markt, terwijl lage waarden op weinig inspiratie duiden. In Fosback's boek "Stock Market Logic" geeft hij aan dat in het verleden hoge waarden aangaven dat er drie tot 5 maanden later een fors hogere koers tot stand was gekomen.

Fosback ontdekte nog een betrouwbare variant, namelijk door de absolute breadth index te delen door het totale aantal verhandelde aandelen. Waarden boven de 40% geven een bullmarkt aan en als we onder de 15% gaan komen we in een bearmarkt terecht.

Het verschil tussen de Absolute Breadth Index en de procentuele Breadth Index is dat deze de ruwe resultaten uit de markt gebruikt in plaats van percentages. De berekening in percentages vereist namelijk dat het aantal onverandere fondsen bekend is en dat getal is niet altijd beschikbaar bij elke dataleverancier

De Absolute Breadth Index wordt berekend door het aantal gedaalde fonden af te trekken van het aantal gestegen. Daarna wordt de absolute waarde van het verschil genomen.

Ofwel in Formulevorm

 | Advance - Decline | 


Het resultaat is een op zich weinig interessant getal maar dat moet gerelateerd worden aan andere dagen. De Absolute Breadth Index geeft een indicatie voor de mate waarin de markt zich beweegt, in welke richting dan ook. Als de Absolute Breadth Index een lage waarde aangeeft dan wil dat zeggen dat er erg weinig beweging in de markt zit, in welke richting dan ook.

Omdat de Absolute Breadth Index forse uitslagen kan geven is het noodzakelijk om een moving average te gebruiken om de dagelijkse fluctuaties te dempen en de grote hoeveelheid random beweging en ruis om te zetten in een leesbare trend . Dan is de Absolute Breadth Index zeer geschikt om opkomende trends is de markt zichtbaar te maken. Een hoge waarde geeft aan dat er een sterke trend aan zit te komen.

Dat maakt de Absolute Breadth Index ook heel geschikt als trendbevestigende indicator in tradingsystemen omdat deze systemen meestal alleen van prijsactie uitgaan. Een indicator gebaseerd om marktbeweging onafhankelijk van de koers van individuele fondsen kan dan een zeer waardevolle uitbreiding geven.