vrijdag 4 april 2014

Accessoire rechten

Accessoire rechtenOnder Accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnen leiden.

Deze accessoire rechten zijn voor hun bestaan namelijk afhankelijk van een ander recht dat het hoofdrecht wordt genoemd.

Als het hoofdrecht overgedragen wordt dan gaat ook het accessoire recht dat hier aan gekoppeld is over.

Het NBW kent de uitdrukking accessoire rechten niet maar maakt alleen melding van de term afhankelijke rechten.

Voorbeelden van accessoire rechten zijn zekerheidsrechten, pandrecht en hypotheek.

Vertalingen Accessoire rechten

Engels: accessory rights