dinsdag 1 april 2014

agio

agioOnder agio (of ook wel agio op aandelen) verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de nominale waarde op het moment van een emissie van de aandelen.

Door deze meeropbrengst wordt de zogenaamde agioreserve gevormd.

Ook in de valutawereld komen we het begrip agio tegen. Daar is betekent het de afwijking naar boven van een koers van een valuta op termijn ten opzichte van de huidige koers.

Een voorbeeld: Bedrijf xyz wil €400.000 financieren.

Dat dat men door 1000 aandelen met een nominale waarde van 100 uit te geven maar tegen een koers van €400.

Dit wordt een aandelenuitgifte boven pari genoemd Overigens is het in Nederland niet toegestaan om aandelen beneden pari uit te geven.

Dat geeft de volgende openingsbalans:


We zien hierbij een agio van €300.000 op de balans ontstaan.

Vertalingen agio

Engels: Share premium,bonus against share premium reserve
Duits:  Agio der Aktien, Aufgeld
Frans:  prime d' émission