zondag 13 april 2014

alpha

alphaOnder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze belegging die voor het bepalen van de alpha als referentie wordt gebruikt.

In het algemeen wordt hiervoor de rente op obligaties of op een deposito gehanteerd.

De aandelenmarkt als geheel heeft een bepaalde alpha, waar individuele aandelen in zowel positieve als negatieve zin vanaf kunnen wijken.

Ook is Alpha geschikt voor het onderling vergelijken van fondsen waar het het rendement betreft. De term Alpha is afkomstig uit de leer van de zogenaamde moderne portefeuille theory.