vrijdag 4 april 2014

Afsluitprovisie

AfsluitprovisieOnder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken in rekening wordt gebracht over het volle bedrag van een lening en dat kan oplopen tot procenten van de lening of het hypotheekbedrag.

Afsluitprovisie is heel gebruikelijk bij hypothecaire leningen en (middel)lange leningen. Afsluitprovisie moet voldaan worden bij het afsluiten van de lening of de hypotheek.

De manier waarop deze provisie wordt berekend is verre van transparant. Hoewel er steeds nieuwe regelgeving komt is deze meestal al weer na korte tijd achterhaald. In de praktijk draait het er altijd op uit dat de aanvrager opdraait voor de kosten, hoewel deze soms behoorlijk vermomd kunnen zijn.

Vertalingen Afsluitprovisie

Engels: Handling fee