dinsdag 1 april 2014

agency theorie

agency theorie

De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie:

De agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie gebaseerd zijn op een afspraak tussen een opdrachtgever die ook wel principaal wordt genoemd en degene die de opdracht aanneemt.

Deze laatste is in die afspraak de agent Zo'n afspraak zou er volgens deze theorie ook bestaan tussen de leiding van een bedrijf zoals de directie samen met de commissarissen en de eigenaren (dit zijn de aandeelhouders).

Deze agency theorie speelt bij de rechtvaardiging van het uitdelen van bonussen en managementopties een belangrijke rol. Simpel vertaald wordt gezegd: wat goed is voor het management (veel geld verdienen door waardestijging van de opties of door de mogelijkheid van een grote bonus) is goed voor de aandeelhouder, want die ziet de koers van zijn aandelen ook stijgen.