donderdag 3 april 2014

Alternatief clausule

Alternatief clausuleDe zogenaamde Alternatief clausule is een vroegere regeling die inhield dat bij de Bankgirocentrale BV (afgekort ook wel BGC) aangeboden overboekingen die ten gunste waren van een postgirorekening op verzoek van de begunstigde automatisch konden worden omgebogen naar de bankrekening van die begunstigde.

Iedere bank kon hiertoe een beperkt aantal rekeningnummers bij de Bankgirocentrale BV opgeven.