zaterdag 5 april 2014

arbeid

arbeidIn de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens. Arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor. De werkkracht wordt in de praktijk door vele zaken bepaald, zoals scholing. Maar ook zaken als mentaliteit kunnen een moeilijk te beheersen factor van betekenis spelen. Waar arbeid in sommige landen als een deugd wordt ervaren, wordt het in andere landen als een last gezien waar men zich vooral niet druk over moet maken. Op dat moment gaan vrij ongrijpbare zaken als gemotiveerdheid een belangrijke rol.

Arbeid is in de economie gericht op het verdienen van een inkomen (We streven dus naar betaald werk dan wel een betaalde baan).

Werkzaamheden die niet gericht zijn op het verdienen van inkomen zijn -economisch gezien- geen arbeid.

Voorbeelden van niet-arbeid in economische zin zijn vrijwilligerswerk of werk in de eigen huishouding.

Want hier is sprake van onbetaald werk, een onbetaalde baan