dinsdag 1 april 2014

arbeidsmobiliteit

arbeidsmobiliteitDe zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan. Hoe groter de Arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid in het algemeen zal zijn. Arbeidsmobiliteit is vaak cultureel bepaald. Zo zijn de mensen in de USA eerder bereid om te verhuizen naar een andere staat voor het vinden van een baan, dan in Nederland. En verhuizen naar bijvoorbeeld een ander land in de Europese Unie is voor veel mensen absoluut onbespreekbaar. Een belangrijk verschil tussen de USA en Europa is daarbij natuurlijk wel dat er in Europa meerdere talen worden gesproken. En ook de cultuurverschillen tussen de verschillende landen kunnen zeer groot zijn.

De overheid streeft naar een zo groot mogelijke mobiliteit omdat men om allerlei redenen de werkloosheid laag wil houden maar slaagt daar in het algemeen nauwelijks in omdat de processen ondergeschikt gemaakt worden aan met name partijbelangen. De economische principes willen daardoor nog wel eens naar de achtergrond verschuiven. De voornaamste instrumenten van de overheid liggen daarbij op zaken als veranderingen in het minimumloon, subsidie op bepaalde banen, financieel voordeel bij verhuizing en scholing en dergelijke.