vrijdag 4 april 2014

Arbeidsproductiviteit

ArbeidsproductiviteitOnder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan. Ofwel de totale productie (in miljarden euro's per jaar) gedeeld door de ingezette hoeveelheid arbeidskrachten

In de praktijk meten we de arbeidsproductiviteit door de toegevoegde waarde per werknemer in het productieproces te nemen.