vrijdag 4 april 2014

Arbeidsvolume

ArbeidsvolumeOnder het Arbeidsvolume verstaan we de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces

Het Arbeidsvolume wordt uitgedrukt in arbeidsjaren.

Werknemers, die een deeltijdbaan hebben tellen slechts mee voor het gedeelte dat ze hebben gewerkt.