zaterdag 5 april 2014

armoedeHet begrip Armoede is lastig te omschrijven.

Meestal wordt armoede gelijk gesteld aan een te laag inkomen.

Maar het is dan is duidelijk dat dit begrip van land tot land moet verschillen door de verschillen in levensstandaard en daarmee de verschillen in prijzen.

Een salaris waarmee het in Nederland tot de pure armoede wordt gerekend kan in een derde wereld land een vermogen zijn.

In Nederland besteden met name het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aandacht aan de methoden om de omvang van de armoede in Nederland in kaart te brengen.

Jaarlijks verschijnt er ook een zogenaamde armoedemonitor die een zo volledig en actueel mogelijk beeld van armoede in ons land schetst.