zaterdag 5 april 2014

Ausfallburgschaft

AusfallburgschaftEen zogenaamde Ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de vordering van de crediteur te voldoen.

Dit kan verder pas plaatsvinden nadat de crediteur alle maatregelen tot inning van zijn vordering heeft gebruikt, bijvoorbeeld het te gelde maken van zekerheden van de crediteur.